כל הפוסטים בישועה

דוד המלך מתפלל עליך

דוד המלך מתפלל עליך

דוד המלך ע"ה היה מתפלל על כל הענינים שצריכים ישראל עד ביאת משיחנו על החולים שיתרפאו על הבריאים שלא יחלו

המשך קריאה >