כל הפוסטים באחינו כל בית ישראל

יום תפילה עולמי י"א חשון יום פטירת רחל אימנו

יום תפילה עולמי י"א חשון יום פטירת רחל אימנו

נתאחד כולנו ביחד בארץ ובתפוצות בתחינה ובקשה בשעה 16:00 להצלחת עמ"י ולביאת משיח צדקנו בגאולה השלמה

המשך קריאה >