כל הפוסטים בסבא קדישא מנתניה

ח' אדר יארצאיט של הסבא מנתניה

ח' אדר יארצאיט של הסבא מנתניה

הסבא מנתניה – הרב יוסף שוורץ זצ"ל היה מגיע בקביעות לסעודת מלווה מלכה וצוואתו שלא תיפסק הסעודה! ח' אדר נערכה סעודת

המשך קריאה >
סבא קדישא מנתניה

סבא קדישא מנתניה

נכדים ונכדות יקרות של הסבא נדליק כולנו נר לעילוי נשמת סבא לב קדישא זצוק"ל   ח' אדר ב' התש"ו בח'

המשך קריאה >