פטר חמור

פטר חמור

מעמד נדיר של  מצוות 'פדיון פטר חמור' בקבר דוד המלך

כל בית ישראל גברים נשים וטף התאספו יחד במוצאי שבת קודש פרשת משפטים, כ"ז שבט התשע"ו למלווה מלכה אצל בעל הסעודה דוד המלך, למעמד קיום מצווה נדירה ומיוחדת, מצוות פדיון פטר חמור.

בשעה 22:00 כל יהודי העולם הצטרפו לקריאת שמע עולמית ו'אמן יהא שמיא רבא' (המסוגל לבטל גזרות רעות וקשות).
את הערב הנעים הזמר הנודע שלמה כהן הי"ו ותזמורתו.
במעמד נכחו רבנים חשובים ובינהם הכהן- הרה"ג שמחה קוק הכהן שליט"א רבה של רחובות.

לא את כל המצוות ניתן לקיים היום. הסבר על מצות 'פדיון פטר חמור':
פודים ולד חמר זכר שנולד ראשון, שנאמר (שמות יג יג) "ופטר חמור תפדה בשה". וענינה הוא שלוקח הישראל שה אחד ונותנו לכהן בפדיון בכור החמור שהוא לשם, מן הטעם שכתבנו למעלה, והוא, ברוך הוא, נתנו לכהן. ולפיכך פודהו הישראל ממנו, כי השם יתברך רצה שיהיה לו פדיון בשה. ואם אין לו שה, פודהו בדמי שה. ולפי שאין דמי השיות שוין, אמרו רז"ל (בכורות יא, א) עין יפה בסלע, עין רעה בחצי סלע, ובנונית בשלשה זזין. וזמן הפדיון, עד שלשים יום, והשה חלין ביד כהן, והחמור ביד ישראל.
משרשי מצוה זו. כדי שיזכרו היהודים לעולם הנס שעשה להם האל ביציאת מצרים, שהרג כל בכוריהם, כמו שכתוב.

ובזכות מצוות פדיון פטר חמור נזכה ל"בני בכורי ישראל" בגאולת ישראל ברחמים אמן.

דילוג לתוכן