סבא קדישא מנתניה (וידאו / רבנים בקבר דוד)

סבא קדישא מנתניה (וידאו / רבנים בקבר דוד)

נכדים ונכדות יקרות של הסבא

נדליק כולנו נר לעילוי נשמת סבא לב קדישא זצוק"ל   ח' אדר ב' התש"ו

בח' באדר התשע"ג, הסתלק מעימנו הסבא קדישא- "הסבא מנתניה" הרב יוסף שוורץ זצוק"ל.
שריד מהשואה הנוראה ומתלמידיו של הסטייפלר, שהיה בעל רוח הקודש ובעל אהבת ישראל עצומה.

 

https://www.youtube.com/watch?v=HeI-IaZWDgk

 

דילוג לתוכן