מטה המאבק

מטה המאבק

ההלכה היהודית

אסור ע"פ דין תורה לתת שום אחיזה אפילו לפרקים לשום זרים וכל שכן שאיסור חמור הוא על פי דין לאפשר להם לקיים טקסים ותפילות נוצריות מעל ציונו הקדוש של דוד המלך המקודש בקדושת בית הכנסת בציונו של הצדיק. איסור עבודה זרה במקומות הקדושים. איסור הכנסת צלם בהיכל.

 

חוק השמירה על המקומות הקדושים תשכ"ז 1967

א) המחלל מקום קדוש או הפוגע בו בכל דרך אחרת, דינו – מאסר שבע שנים. ב) בהעושה דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקדושים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות, דינו מאסר חמש שנים.

 

כיום מתנהל קבר דוד המלך לכאורה ע"פ סטטוס קוו המאשר קיום מיסות במתחם קבר דוד המלך פעמיים בשנה. סטטוס קוו זה מופר, מתקיימות מיסות במתחם קבר דוד המלך הרבה יותר מפעמיים בשנה. אין צורך להכביר במילים את הסתירה הגדולה והנוראה בין האיסור ההלכתי לבין החוק הישראלי. מה שמתנהל כיום בקבר דוד המלך הינו עבודה זרה!

מכתב

 

הרב חיים קנייבסקי שליט"א: "ביזיון לדוד המלך". הרב צדקה שליט"א: "חילול השם".

מה שמתקיים בפועל זה לא החוק ולא ההלכה!

הרב חיים קניבסקי זצ"ל

לגבי בנית כנסיה מעל בית כנסת ענה 'ביזיון' וכשנשאל מה המקור ענה 'אין צריך ראיה לדבר פשוט'. ולגבי השתתפות במחאה בהר ציון על כוונת השלטון לאפשר הפעלת כנסיה בקומה שמעל קברו של דוד המלך ע"ה אמר 'חייבים למחות"

 

הרב אביגדור נבנצל שליט"א

בקריאה לרבים מחשון תשע"ד עליה חתמו שאר הרבנים:

,,שמועה שמענו ויחרד ליבנו על הדבר הנורא שיש מי שפועל לתת את החדר מעל 'ציון קבר דוד' בהר ציון לשימוש הכנסיה הנוצרית להופכו לבית תפילה שלה. אין צורך להכביר באיסור הנורא של הקמת בית ע"ז מעל מקום המשמש דורות רבים כמקום תפילה ולימוד לישראל הקדושים

וכל מי שיפעל לביטול הגזירה הנוראה הזו יזכה לכל מילי דמיטב ולראות ישועות מציון ב"ב אמן"

.

 ועל זה חתמו גם הרב שמחה הכהן קוק רבה של רחובות ורב ביה"כ החורבה,הרב שלום כהן שליט"א רבה של ישיבת פורת יוסף,הרב אליהו מדינה שליט"א הרב הספרדי של הרובע, הרב שמעון בעדני שליט"א .הרב מאיר מזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים,הרב דוד שטרן שליט"א, הרב שלום הרוש שליט"א ועוד רבנים חשובים.

 

 

גילוי דעת ופסק דין מהרב שמואל אוירבך שליט"א

"והנה באנו לגלות דעתנו דעת תורה שמקום קבר דוד המלך ע"ה מקום קדוש ומקודש לעם ישראל בכל הדורות כידוע מקדמת דנא וכן מובא בראשונים ובגדולי האחרונים … ומכל שכן שאין לאפשר להם בשום פנים ואופן להקים בית ע"ז וגם לא לקיים תיפלותיהם מעל הציון המקודש גם בקדושת בית כנסת אפילו לא לפרקים שהוא איסור חמור מאד על פי דין וחילול השם נורא וחוב קדוש על כל אחד ואחד להתנגד לכך בכל תוקף".

 

מתוך מכתבו של הרב שמחה הכהן קוק זצ" ל

"ליבי חם בקרבי על שמועה לא טובה כי באה שרוצים לאפשר לנוצרים נושאי צלב לערוך מיסות ותיפלות מעל ציונו של דוד מלך ישראל חי וקיים,עובדה ההופכת את הקומה השניה לכנסיה רח"ל ואיני כותב רק מצד איסורי תורה חמורים בבנית בית לע"ז מעל בית כנסת והיכלו של מלך שבודאי זה איסור גמור מצד תורתינו הקדושה ויש כאן חילול השם נוראי "

בראיון לתוכנית "חופש השידור" בערוץ 7 סיפר הרב שבתי הרמן מנכ"ל התפוצות, על המכתב שנשלח על ידו ועל ידי ראש הישיבה הרב מרדכי גולדשטיין לראש עיריית ירושלים אורי לופולינסקי:

"הנשיא קצב ביחד עם עיריית ירושלים עומדים למסור מתחם גדול בהר ציון לידי האפיפיור. קיים הסכם בכתובים למסור את כל הקומפלקס של הסעודה האחרונה שמעל קבר דוד הנמצאת בבעלותו של מנהל מקרקעי ישראל ובשליטתו של משרד התיירות. מדובר ב 1000 מ"ר שימסרו לאיש קשר, יהודי מומר בשם דוד ברטולדי והוא ימסור את הקרקעות לפייר בטאסטה. הדבר יוביל לכך שהפרנצ'יסקנים יקבלו את השליטה על המקום ובתמורה כנסייה בטולדו שבספרד שהייתה פעם בית כנסת תועבר לידיים יהודיות"

 

בשנת 2004 נוסחה הצעת הסכם בין הנשיא קצב לבין האפיפיור גרגורי מהוותיקן בו מתחייבת מדינת ישראל למסור לידי הוותיקן חלקים מהר ציון ובהם חלק ממתחם קבר דוד.

חדר הסעודה האחרונה יוחזר לכנסייה הקתולית דרך משמורת של הפרנצ'סקנים והאתר עצמו יישאר בשליטה ישראלית.

בראיון עם שמעון פרס לעיתון ה-Vatican Insider ב 24.5.14 הודה פרס כי "החוזה התחיל לפני עשר שנים וכל שנותר זו החתימה". הכתבה מצורפת ב"כתבות מטה המאבק".

ח"כ מירי רגב קראה למשרד החוץ לחשוף את המו"מ הסודי עם הוותיקן לגבי קבר דוד:

תקציר וועדת הפנים בנוגע להפרעת הסטטוס קוו בקבר דוד:

דילוג לתוכן