הבחור יעקב מאיר חשין ז"ל ממתפללי קבר דוד (כתבות)

הבחור יעקב מאיר חשין ז"ל ממתפללי קבר דוד (כתבות)

בתאונת האוטובוס המחרידה נהרג הבחור החשוב יעקב מאיר חשין ז"ל, שהיה מהמתפללים הקבועים בקבר דוד.

יעקב מאיר חשין ז"ל הוא בנו של הרב ישראל חשין שליט"א. בבחורתו למד בישיבת נדבורנה בבני ברק, ובמהלך השנים האחרונות החל ללמוד בכולל ברסלב בשכונת מאה שערים בירושלים.
מאות חסידי ברסלב וחסידי נדבורנה בראשות אדמו"רים ורבנים השתתפו במסע הלווית הבחור החשוב יעקב מאיר חשין ז"ל, בן 27 שנהרג באוטובוס המוות בדרכו מירושלים לפגישת 'שידוך' בבני ברק.
במסע ההלוויה שיצא מבית ההלוויות שמגר בירושלים, הספידוהו הגאון רבי שלמה קאליש, משגיח רוחני של ישיבת 'מאמר מרדכי' נדבורנה, הגאון רבי אשר וייס גאב"ד 'דרכי תורה', האדמו"ר מזוועהיל, וכן קרוב משפחתו הרב ברנר.
המספידים עמדו על כך שסיים את הש"ס השנה ולמעלה ממאה פעמים את ששה סדרי משנהבכל יום.
כמו כן הזכירו שכל הזמן דיבר על יום המיתה, וכמה שיותר 'לחטוף' מצוות לפני שיגיע היום, אביו אף הזכיר שבאחרונה הוציא עלון מתורתו של המוהרא"ש שיק זצ"ל.

לאחר אמירת ההספד והקדיש על ידי אביו הרה"ח רבי ישראל חשין שביקש מחילה בשם המשפחה והחברים – יצא מסע ההלוויה.
יהי רצון שיבולע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, ונאמר: אמן!!!
כל מארגני מלווה מלכה ומתפללי קבר דוד שולחים תנחומים למשפחתו.

יעקב מאיר חשין ז"ל היה מהמתפללים הקבועים בקבר דוד המלך, ונהג לקרוא שם תהילים בקביעות.

chasin

דילוג לתוכן