דברי הגאון הגדול רבי שמחה הכהן קוק שליט"א רבה של רחובות בסעודת מלוה מלכא בקבר דוד מלך ישראל בהר ציון(כתבות)

דברי הגאון הגדול רבי שמחה הכהן קוק שליט"א רבה של רחובות בסעודת מלוה מלכא בקבר דוד מלך ישראל בהר ציון(כתבות)

מוצאי שבת קודש פר' יתרו, כ"ב בשבט תש"ע

כבוד הקהל הק' המשתתף בסעודת מלוה מלכא כאן בקבר דוד המלך.

מוצאי שבת הוא הזמן ששייך לעניינו של דוד המלך ע"ה. שהרי ג' הסעודות של שבת קודש הם כנגד ג' האבות, וסעודת מלוה מלכה זה כנגד דוד מלכא משיחא. ומן השמים זיכו את אלו שנמצאים פה ובאים מידי מוצאי שבת בשבתו זה תקופה ארוכה ומתמידים בסעודה החשובה הזו – סעודת מלוה מלכה בקבר דוד המלך לכבוד קוב"ה ושכינתיה.

ועלינו לדעת שביחד עם דוד המלך עליו השלום באים ומשתתפים אתו ביחד כל האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שכולם נמצאים פה עמנו יחד עם דוד המלך בכל שבוע. משום כך אבקש מכל מי שנמצא פה שימשיך להתחזק בדבר הנפלא הזה ולהמשיך להגיע לכאן להתפלל ולהשתתף מידי מוצ"ש בסעודה הק' הזו – סעודת מלוה מלכה, כאן בציונו של דוד מלך ישראל החי והקיים.

כל אדם שזקוק לישועה הוא פותח את ספר התהלים של דוד המלך ע"ה ותמיד מוצא את הפרק שמדבר אליו במצב שבו הוא נמצא. בין אם זו בקשה, או תחינה על ילדים טובים, או פרנסה או הצלחה בתורה וירא"ש ומעשים טובים וכו' וכו', תמיד הוא ימצא את מה שהוא מבקש, את התפילה הנצרכת לו בספר התהלים הק'. כיצד יתכן הדבר שספר התהלים מתאים לכל אחד בכל מצב?!

מפני שדוד המלך עצמו עבר תלאות רבות. הוא היה נרדף מהרבה אנשים שרצו להצר לו ואף להרוג אותו, ואעפ"כ הוא לא נשבר. הוא היה מתפלל לה' מעומק לבו ונושע. ודוד המלך התפלל על כל סוגי הצרות.

ידוע היטב לכולנו שכל אדם שנמצא בקשיים, בבעיה קשה, במעמקי צרה, הוא פותח את ספר התהלים ואומר מזמור ק"ל בתהלים "ממעמקים קראתיך ה'", וזוכה לישועה, ולכן כעת נתפלל יחדיו כולנו על דוד המלך עצמו שעכשיו זקוק הוא עצמו להיוושע מאלו הרשעים שרוצים למסור את המקום הקדוש הזה, לידי הנוצרים, עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים. בושה וכלימה למי שזומם את הדבר המכוער הזה! לא יקום ולא יהיה! אוי למי שיצביע בעד זה! הבה נאמר כולנו יחד כעת את הפרק הזה, שה' ישמע שוועתינו ויבטל עצה רעה זו, כמו כן אבקש שכאו"א יקבל ע"ע בלי נדר לומר מיד יום כמה מזמורי תהלים, שבהם אנחנו נתפלל על אדוננו דוד המלך עליו השלום בעצמו, שכל אלו שזוממים את מחשבת הפיגול הזו למסור את קבר דוד מלך ישראל תתבטל עצתם הרעה. איך יתכן כדבר הזה?! לידי נוצרים?! בזיון שכזה לקב"ה ולתורה?! איך אתם דורשים מאתנו שניתן לכם את קבר דוד המלך?! איך אתם מעלים בכלל כדבר הזה על דעתכם?!.

המקום שבו טמון דוד מלך זה אלפי שנה – המקום הזה לא ינתן לנחלה לשום זר, חס ושלום! לא יקום כדבר הזה בשום פנים ואופן! על כל אחד להתפלל לה’ולזעוק שלא יוכלו לשלוט זרים לרעה במקום הזה.

יבורכו כל המתכנסים כאן באריכות ימים ושנים טובות, ואני רוצה לברך את כולכם בברכת הכהנים: "יברכך ה' וישמרך", וכדברי הנביא: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי". כאן היינו, וכאן נהיה, לדורי דורות, עד תחיית המתים, שנזכה שיבוא אדוננו דוד המלך ע"ה ויבנה בע""ה יחד איתנו את ביהמ"ק השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן.

דילוג לתוכן